REXISTRO USUARIO  
  ACESO USUARIO  
     
  SIEC edicións anteriores  
  Publicacións  
  Inscrición  
 

Pagamento ata o 28 de febreiro de 2022 de 100 euros (150 euros entre o 1 de marzo e o 31 de maio) a Educación Editora:
1) Recoméndase utilizar a opción de pago a través de PayPal, que permite ata pagar con tarxeta a quen non teña conta.
2) Tamén pode facer un ingreso ou transferencia bancaria á conta corrente de Educación Editora (0049 6143 86 2810006702, Banco de Santander- Campus Ourense, IBAN ES900049 6143 8628 1000 6702, SWIFT CODE BSCHESMM, BIC CODE BSCHESMMXXX) indicando só o nome e apelidos, DNI ou pasaporte da persoa inscrita
e o nome abreviado (acrónimo) do congreso. Unha vez efectuado o ingreso ou transferencia bancaria deberá enviar ao correo do congreso unha copia digitalizada en pdf do comprobante indicando no asunto INSCRICIÓN CONGRESO.

 
  Aceptaranse inscricións ata cubrir o número de prazas e por rigorosa orde de inscrición.  
  O pago das taxas inclúe a documentación para o congreso e a asistencia gratuíta a todas as actividades programadas.

Unha vez realizada a inscrición, non se pode cancelar e, polo tanto, non haberá reembolso ou reembolso da tarifa pagada
 
 

PASOS PARA A INSCRIPCIÓN
1) Rexístrese como usuario.
2) Acceda como usuario ao seu perfil privado.
3) Inscríbase accedendo dende a súa zona privada a opción "Registro".

 
30 30 30 30 30