REXISTRO USUARIO  
  ACESO USUARIO  
     
  SIEC edicións anteriores  
  Publicacións  
  Programa  
  13 a 16 de Xuño de 2022
 
 

13 Xuño
Inauguración
Apertura da submisión on line de comunicacións e discusión via forum
Actuacións musicais online

(Horario España)
15h45-16h Entrada e relación entre asistentes
16h-17h Round table
17h-17h15 Relación entre asistentes ye descanso
17h15-18h Mesa redonda
18h-18h15 Relación entre asistentes ye descanso
18h15-19h Presentación de comunicacións orais
19h-19h15 Relación entre asistentes e saída

14 Xuño (Horario España)
15h45-16h Entrada e relación entre asistentes
16h-17h Round table
17h-17h15 Relación entre asistentes ye descanso
17h15-18h Mesa redonda
18h-18h15 Relación entre asistentes ye descanso
18h15-19h Presentación de comunicacións orais
19h-19h15 Relación entre asistentes e saída

15 Junio (Horario España)
15h45-16h Entrada e relación entre asistentes
16h-17h Round table
17h-17h15 Relación entre asistentes ye descanso
17h15-18h Mesa redonda
18h-18h15 Relación entre asistentes ye descanso
18h15-19h Presentación de comunicacións orais
19h-19h15 Relación entre asistentes e saída

16 Xuño (Horario España)
15h45-16h Entrada e relación entre asistentes
16h-17h Round table
17h-17h15 Relación entre asistentes ye descanso
17h15-18h Mesa redonda
18h-18h15 Relación entre asistentes ye descanso
18h15-19h Presentación de comunicacións orais
19h-19h15 Relación entre asistentes e saída

Clausura
Peche da submisión on line de comunicacións e discusión via forum.

 
 

 

 
30 30 30 30 30